Tips bij vermissing van uw hond.


Uw hond vermist?

Schroom niet en vraag altijd Hulp!

Is het een bekend gebied of is het een onbekend gebied voor zowel de hond als de eigenaar.
Is er water, zoals sloot, beek, vijver, meer, kanaal of bij de zee?
Is het dichtbij een (drukke) weg of spoorlijn?
Staan er huizen, winkels of industrieterrein?

Bovenstaande informatie is belangrijk om dit soort dingen te weten, zeker als je het gebied niet kent!

Tips bij vermissing!

01. Leg op de plek van vermissing een geurspoor voor de hond neer, dit kan bijvoorbeeld een jas zijn.


02. Ben je met de auto? Laat de auto open staan! Zorg dat je dekens/handdoek, flesje water, ehbo koffer, pen en papier erin hebt liggen!

03. Leg in de auto altijd een briefje duidelijk zichtbaar neer en vermeld daarop je naam en 06-nummer waarop jij op dat moment bereikbaar bent en waarom zij de auto open moeten laten staan, vermeld de naam van de hond en geef een signalement van de vermiste hond.

04. Zorg dat je wat lekkers bij je hebt…. Iets wat de hond erg lekker vindt!

05. Bel voor hulp, familie, vrienden of buren…..mensen die de hond goed kennen en ook kunnen helpen om te zoeken!

06. Indien mogelijk gelijk dierenambulance, politie en asiels in de omgeving waarschuwen!

07. Laat iemand internet inschakelen, laat diegene de hond zoveel mogelijk delen, geef duidelijk aan waar de hond vermist is, dit kan op onze webpagina www.vermiste-honden.nl of op onze Facebookpagina Vermiste-honden of bij Amivedi, Needy Dogs, Ginger Animal Alert en Thon en plaats de vermiste hond op regionale/plaatsgebonden Facebookpagina’s uit jouw omgeving.

08. Laat flyers maken en laat een aantal mensen deze uitdelen.

09. Ben je met meerdere personen om te zoeken, deel elkanders telefoon no. en verdeel wie waar heen loopt en spreek een tijd en plek af waar jullie elkaar weer zullen ontmoeten!