Een echte dierenvriend is deze zogenaamde ex collega!


Goedenavond lieve dierenvrienden.

We komen even voorbij om jullie een hele fijne
dag te wensen. Maar kom ik (Yvonne) namens het team u om een gunst vragen.
Zoals jullie weten willen wij als Team en samen met
jullie zoveel mogelijk hondjes van de straat hebben.
Daar doen we met elkaar dan ook zeker ons best voor.
Omdat we steeds groter worden, en uitbreiding hebben in
de Zoekteams, dus meer provincies , is er meer materiaal
nodig. We willen niet het gevoel hebben, dat het gezien
wordt als bedelen.

Veel spullen zijn er gekocht, door vorige donaties, veilingen enz, maar nog steeds komen we te kort.
Het een en ander ontbreekt nog, en helaas kunnen we dit
niet alleen bekostigen.

Daarnaast hebben we nog een
tegenslag. Iemand van onze ex collega’s die zich altijd
met zoveel liefde heeft ingezet voor elk vermist hondje,
heeft spullen van ons onder haar beheer, Tot onze spijt
komt dit maar niet terug en moeten we dit terug vorderen,
door juridische stappen te ondernemen. Helaas hadden we
dit graag anders gezien, maar de medewerking van desbetreffende persoon is ver te zoeken.
Dit blijft onder
onze aandacht.

We hebben ruim 22000 volgers, en we
willen dan ook vragen of er onder jullie mensen zijn die
een kleine bijdrage zouden willen doneren, of vaste
donateur zouden willen worden. Dit omdat het financieel
voor ons alleen niet haalbaar is. Of misschien kan iemand
ons helpen aan een sponsor. Alles wat er binnen komt is
ten gunste van de Vermiste-honden,om zo nog beter ons
werk te kunnen verrichten .De baasjes ,de vermiste honden
en natuurlijk wij zouden jullie hier erg dankbaar voor zijn.

Voor nu bedanken we iedereen voor de inzet
En maak er wat moois van.

Ps zou U een donatie willen doen , hier onder de gegevens…

Stichting vermiste-honden.nl
Bankrekeningnummer: NL29 INGB 0007 2097 02
O.v.v. Donatie