Mededelingen bestuur


Stichting Vermiste-honden.nl Zoekteam ZTVH Nederland Speurteam Stichting Vermiste-honden     Huishoudelijk regelment voor de pagina Vemiste-honden. Wij vragen u zich te houden aan onderstaande punten: 01. Negatieve reacties gericht aan het adres van het baasje van de verdwenen hond worden per direct verwijderd. 02. Respectloos gedrag naar het baasje toe. […]

Reglement Fb pagina Vermiste-honden


Goededag, Mijn naam is Iris Franke en ik ben de beheerder van de website voor de stichting Vermiste-honden.nl . De stichting zet zich in om (zoals de naam zegt) vermiste honden terug thuis te krijgen, dit doen we door actief zoeken, te flyeren en grote aandacht via social media. Ik […]

Sponsors gezocht, advertentie op Fb, nieuwsbrief of www.vermiste-honden


Het Speurteam Vermiste-honden en het Zoekteam ZTVH Nederland maken onderdeel uit van de Stichting Vermiste-honden.nl Huishoudelijk regelement voor het Speurteam Vermiste-honden De cursist dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement. Uw lidmaatschap: Het lidmaatschap gaat u aan door middel van een strippenkaart. Deze bestaat uit 10 lessen waar u € […]

Huishoudelijk reglement van de StichtingAlgemene voorwaarden De Stichting Vermiste-Honden Algemeen Voor alle tussen Stichting vermiste-honden en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden: 1. Aansprakelijkheid 1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de speurlessen is geheel voor […]

Algemene voorwaarden Vermiste-honden


Gebruikersovereenkomst wildcamera De Stichting Vermiste-honden.nl te Leiden, Zuid-Holland Nederland, in deze vertegenwoordigt door Naam: Gijsbert Stol Functie voorzitter van boven genoemde stichting En naam medewerk(st)er: ________________________ werkzaam als (functie) ________________ Naam stichting: ______________________________ Hierna te noemen de gebruiker. Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst wildcamera, voor de duur van ______________________zijn aangegaan. […]

Gebruikersovereenkomst wildcamera


gebruikersovereenkomst vangkooi De Stichting Vermiste-honden.nl te Leiden, Zuid-Holland Nederland, in deze vertegenwoordigt door Naam: Gijsbert Stol Functie voorzitter van boven genoemde stichting En naam medewerk(st)er: ________________________ werkzaam als (functie) ________________ Naam stichting:______________________________ Hierna te noemen de geruiker. Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst vangkooi, voor de duur van ______________________zijn aangegaan. De […]

gebruikersovereenkomst vangkooiBeleidsplan Inleiding Dit is het beleidsplan van de stichting Vermiste-honden.nl uitkomend onder de naam Vermiste-honden. De stichting is opgericht op 11 maart 2016. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 06 maart 2016, en zal jaarlijks indien nodig worden aangepast. Het Dagelijks bestuur: Dhr. G. Stol: Voorzitter – Secretaris […]

Beleidsplan


Donaties en Sponsoring! De Stichting Vermiste-honden is een non profit stichting en heeft de ANBI status. Met de hulp van vrijwilligers, donateurs en sponsors komen wij op voor de belangen van de vermiste hond in Nederland en Belgie. Onze doelstelling is “het verminderen van de vermiste honden in Nederland en Belgie, […]

Donaties en Sponsoring


Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Wij zoeken vrijwilligers voor diverse functies binnen onze stichting. Lees hier meer info over onze zoekteams of meld u gelijk aan via het contactformulier.

Wij zoeken u! Meld u aan als vrijwilliger.