Donateurs


Elke maand bekijken wij ons bankoverzicht en ROEPEN dan “Hartelijk Dank voor opnieuw uw gulle gave”! Wij bedanken in de maand Juni 2017 weer de onderstaande personen: Ria en Ed de Wit Marina Lambrechts Erik Melis Ingrid van Rompaey Kevin Beuker Irma Verleysen M. Kuiper een donateur die niet bekend […]

Donateurs wij zeggen BEDANKT!