Donateurs


  Vermiste-Honden-statuut De Stichting Vermiste-Honden verwerkt persoonsgegevens. Hierover zijn wij graag duidelijk en transparant. Hieronder kun je antwoorden lezen op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Vermiste-Honden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om naam, adres of contactgegevens […]

Vermiste-Honden-statuut 01-04-2017Het Speurhondenteam Vermiste-Honden speurt naar vermiste honden en doen daarvoor alles wat nodig is. Wat erg belangrijk blijkt te zijn is een Missy Trap, om deze in huis te hebben. Deze is groter dan een vangkooi en geeft een grotere kans de hond weer TERUG te brengen in het 4-Ever […]

Wie wil voor het goede doel een Missy Trap bouwen?Financieel Jaarverslag 2016   In 2016 zijn wij gestart als stichting, en aan het einde van 2016 beschikken wij over: 1 Vangkooi 1 Wild Camera 1 Chip Reader 0 Nacht kijkers   Onze inkomsten en uitgave bestaan uit meerdere onderdelen. Inkomsten: Inkomsten door Donatie’s € 1050,00   Inkomsten door Verkoop […]

Jaarverslag 2016


Financieel Jaarverslag 2017   In 2016 zijn wij gestart als stichting, en aan het einde van 2017 beschikken wij over: 3 Vangkooien 2 Wild Camera’s 1 Chip Reader 1 Nacht kijkers   Onze inkomsten en uitgave bestaan uit meerdere onderdelen. Inkomsten: Inkomsten door Donatie’s € 620.00   Inkomsten door Verkoop […]

Jaarverslag 2017


Elke maand bekijken wij ons bankoverzicht en ROEPEN dan “Hartelijk Dank voor opnieuw uw gulle gave”! Wij bedanken in de maand Juni 2017 weer de onderstaande personen: Ria en Ed de Wit Marina Lambrechts Erik Melis Ingrid van Rompaey Kevin Beuker Irma Verleysen M. Kuiper een donateur die niet bekend […]

Donateurs wij zeggen BEDANKT!